Utleie

Y-drift AS drifter eiendommene Byskogen Camping (Skogveien 38) og Helsings gate 14 på vegne av Kristiansund Ynglingeforeningen KFUK-KFUM

Helsings gate 14 består av

Ønsker du å leie leilighet eller selskapslokale, bruk kontaktskjema eller send epost til post@ydrift.no eller ring 480 03 131